TAKK FOR TÅLMODIGHETEN!

Vi beklager at ventetiden har vært lang for dere som har kjøpt leiligheter og for dere som har meldt deres interesse. Etter at fylkesmannen opphevet vedtaket om rammetillatelsen i mars, har saken dessverre blitt utsatt to ganger. Dette skyldes saksbehandlingsfeil fra administrasjonen.

Rammetillatelsen er vedtatt!
Vi har selvfølgelig fulgt saken tett og bidratt etter beste evne med å få belyst saken fra vår side. Derfor kan vi gledelig melde om at rammesøknaden er behandlet på nytt og ble igjen vedtatt 14. august.
Dessverre er det slik at nye boligprosjekter ofte kan møte på motstand fra folk som ikke ønsker nybygg i sitt nærområde. Derfor kan det være at vi må regne med ytterligere forsinkelser hvis det kommer inn klager som må behandles.

Vi tar alle henvendelser og eventuelle klager på alvor, og vi er godt forberedt på å møte eventuelle klager på en effektiv og rettferdig måte for alle parter. Vi holder dere orientert om hva som skjer videre i høst.

Vårt største ønske er å sette spaden i jorden så snart som mulig, og det vil vi gjøre så snart eventuelle innkommende klager er håndtert deretter.
Vi takker igjen for tålmodigheten, og gleder oss til vi kan sette i gang byggingen av nye, flotte fremtidige hjem!

Med vennlig hilsen
Fazenda Utvikling